COVID diagnostika

Naše zařízení Cytognenetická laboratoř Brno je součástí systému laboratoří Státního zdravotnického ústavu, které oficiálně zajišťuje vyšetření vzorků pacientů s podezřením na infekci COVID 19. Covid19 vyšetření samoplátci.

COVID diagnostika v Cytogenetické laboratoři Brno – Veveří 39

Vyšetření pacientek na COVID 19

Naše zařízení Cytogenetická laboratoř Brno je součástí systému laboratoří Státního zdravotnického ústavu, které oficiálně zajišťuje vyšetření vzorků pacientů s podezřením na infekci COVID 19. Více o diagnostice tohoto onemocnění ..

Od 1.5.2020 je v našem zařízení zřízeno odběrové centrum pro diagnostiku tohoto onemocnění.

Na toto vyšetření je možné se registrovat vyplněním formuláře na adrese:

ev. telefonicky: 776 329 064 v době od 8:00 – 14:00 hod

 

Platba pro samoplátce je možná pouze v hotovosti při odběru.

Výsledky vyšetření jsou k dispozici do 24 – 48 hodin.

Najdete nás na mapě odběrových center.

Odběrový stan je umístěn ve dvorním traktu ulice Veveří 39, kde Vás bude očekávat odběrový pracovník. Nevstupujte prosím do zadní budovy. K odběru se  dostavte s rouškou a dodržujte odstupy 2m.

Více informací na www.cytogenetika.cz

korona test

Informace pro pacientky Centra prenatální diagnostiky:

pacientky trpící respiračním onemocněním se musí přeobjednat na jiný termín

pacientky, které navštívily v posledních 2 týdnech některou z rizikových zemí www.mzcr.cz, nebo které byly v kontaktu s rizikovou osobou se musí přeobjednat na jiný termín

prosíme pacientky o příchod přesně dle termínu objednání

doporučujeme při vstupu do čekárny a během vyšetření používat vlastní ústenku či respirátor , ev. rukavice

od 1.5. je možné se již objednat na preventivní gynekologickou prohlídku

Diagnostika COVID-19

Průkaz virové RNA

k vyšetření je používána metoda polymerázové řetězové reakce (PCR, polymerase chain reaction).

Zásady správného odběru :

Při odběru materiálu je potřeba odebrat vzorek ze zadní části nosní dutiny, nad měkkým patrem. Výtěr je proto provést co nejhlouběji z nosní dutiny. Při špatné technice odběru klesá významně pravděpodobnost záchytu viru.

Rovněž je nevhodné provádět odběr z ústní dutiny a nikoli nosem. Výtěr nosohltanu prokazuje přítomnost či nepřítomnost viru v nosní dutině, nicméně nevylučuje přítomnost viru v plicích, nebo v krevním oběhu.

Pozitivní nález je nutno chápat jako průkaz virové RNA v odebraném vzorku. Je-li současně přítomna i akutní infekce, je virus příčinou tohoto onemocnění. U osoby, která nemá projevy nemoci, se může jednat o onemocnění bez klinických příznaků, nebo jde o pozůstatek již prodělané infekce. Test je schopen zachytit i viry mrtvé nebo dokonce rozpadlé.

Negativní výsledek PCR při správně provedeném odběru prokazuje, že vyšetřovaná osoba nemá přítomen virus v nosní dutině. Negativní výsledek PCR znamená, že osoba není a nebude infekční po dobu 48 hodin od provedení testu.

Jiné možnosti diagnostiky :

Průkaz virového antigenu je jednoduchý orientační test, využitelný v ambulantní praxi. Výsledek je k dispozici během několika minut. Principem testu je průkaz virového antigenu ve vyšetřovaném materiálu. Test je levný, ale málo citlivý, takže se hodí jen při infekci s velkou produkcí viru.

Sérologické testy  stanovují hladiny IgM a IgG protilátek; Podle jejich poměru lze odlišit akutní infekci od již prodělané infekce.

Problém této metody je v tom, že pokud infekce proběhne jen jako lehká, bude tvorba protilátek omezena na třídu IgA a IgG, anebo se při lehkém průběhu nemusí protilátky vytvořit vůbec.

I u závažných infekcí se protilátky začínají tvořit až po 10-14 dnech trvání nemoci. Sérologické testy nejsou tedy vhodné pro časnou diagnostiku nemoci.

Diagnostika COVID-19 není snadná a někdy nejsou výsledky testu jednoznačné.

Ochrana před infekcí

Možnosti ochrany

Jak je možné se chránit před infekcí ?

Covid 19 patří do skupiny respirační viry. Závažný průběh onemocnění způsobí až při vysoké koncentraci viru. V současné době již patrně nelze počítat s kompletním vymizením viru z populace.

Základní pravidla ochrany:

pravidelné mytí a desinfekce rukou po návratu domů

při pobytu v prostoru s větším množstvím lidí používat roušku, nebo respirátor.

udržovat si dobrou fyzickou kondici

Opatření omezující šíření nákazy:

omezit kontakt s jinými lidmi

při odchodu z domu používat roušku

smrkat do papírových kapesníků

kýchat do rukávu

při příznacích respirační infekce omezit kontakt s jinými lidmi

Ceník

VýkonCena
Amplifikace genomu metodou PCR COVID 19914,-Kč
Isolace RNA a jeho transkripce v souvislosti s COVID 19760.-Kč
Odběr biologického materiálu82,-Kč
Cena testu COVID 19 dle MZd laboratoř 1756,-Kč
Odběrový set, ochranné pomůcky personálu44,-Kč
Vystavení certifikátu200,-Kč
Celková cena testu COVID 192000.-Kč
Individuální odběr v místě bydliště (příplatek)500,-Kč
Rychlotest protilátek IgM, IgG COVID 19500,-Kč

FAQ – COVID 19

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí. U lidí je známo, že několik koronavirů způsobujících respirační  infekce-  od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom  (MERS), nebo těžký akutní respirační syndrom (SARS). Poslední objevený koronavirus způsobuje onemocnění  COVID-19.

Jaké jsou příznaky COVID-19?

Mezi nejčastější příznaky přípravku COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou mít bolesti a bolesti,   rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale nemají  žádné příznaky a cítí se dobře. Většina lidí (asi 80%) se zotavuje z nemoci, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně 1 ze 6 lidí, kteří onemocn u COVID-19, vážně onemocní  a mají dechové  problémy. Starší lidé a lidé s dalšími   zdravotními  problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy, nebo cukrovku mají těžší průběh onemocnění .

Jak se šíří COVID-19?

Nemoc se šíří  prostřednictvím kapénkové  infekce z nosu nebo úst.  Tyto kapénky dopadají na předměty a povrchy kolem osoby. Ostatní lidé potom onemocní  dotykem s těmito  předměty a  poté dotykem očí, nosu nebo úst. Lidé se také mohou nakazit  pokud vdechnou kapénky od osoby,  která  je vykašlala  nebo vydechla .

Z tohoto  důvodu  je důležité   udržovat vzdálenost více jak  1 metr od nemocné osoby.

Lze se nakazit CoVID-19 od člověka, který nemá žádné příznaky?

Hlavním způsobem  šíření   je kapénková infekce při kašli.  Riziko nákazy COVID-19 od někoho, kdo nemá žádné příznaky  je   nízké..

Co mohu udělat, abych se uchránil a zabránil šíření nemoci?

Ochranná opatření:

Můžete snížit riziko  infekce nebo šíření COVID-19 těmito  několika jednoduchými  opatřeními:
– Rovnoměrně a důkladně si umývejte ruce roztokem s alkoholem, nebo  mýdlem a vodou.

– Udržujte vzdálenost nejméně  1 metr od kohokoliv,  kdo kašle nebo kýchá. Když někdo kašle nebo kýchá,  vylučujuje  malé kapénky   které mohou obsahovat virus.

– Nedotýkejte se očí, nosu a úst.

– Ujistěte se, že vy a lidé kolem vás dodržujete správnou respirační hygienu. To znamená zakrývání úst a nosu ohnutým loktem,  nebo tkání při kašlání nebo kýchání.

– Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pokud máte horečku, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc a zavolejte předem.

Jak dlouho virus přežije na povrchu předmětů ?

Není jisté, jak dlouho virus, který způsobuje COVID-19, přežije na površích, ale zdá se, že se chová jako jiné koronaviry. Studie naznačují, že koronaviry (včetně předběžných informací o viru COVID-19) mohou na povrchu přetrvávat několik hodin,  nebo i  několik dní.

Pokud si myslíte, že může být povrch infikován, očistěte ho jednoduchým dezinfekčním prostředkem. Očistěte si ruce otíráním rukou na bázi alkoholu nebo je umyjte mýdlem a vodou. Nedotýkejte se očí, úst nebo nosu.

Jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku COVID-19 ?

V současné době probíhá výzkum, jehož cílem je zjistit důsledky  infekce COVID 19 na těhotné. Údaje jsou zatím omezené, ale v současné době neexistuje důkaz, že by jim hrozilo vyšší riziko vážnějšího  onemocnění  jak u běžné populace.

Vzhledem ke změnám v jejich těle a imunitním systému víme, že těhotné ženy jsou častěji  postiženy některými respiračními infekcemi. Je proto důležité, aby dodržovali preventivní opatření  a informovali svého lékaře  o možných  příznacích  (včetně horečky, kašle nebo potíží s dýcháním).

WHO bude nadále revidovat a aktualizovat své informace a rady, jakmile bude k dispozici více informací.

Měly by být těhotné ženy testovány na COVID-19?

Dle doporučení WHO by těhotné  ženy se symptomy COVID-19  měly být testovány  přednostně.

Je nutný u těhotné ženy s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 porod cisařským řezem?

Ne. Dle WHO by porod  císařskám  řezem měl být prováděn  jen z lékařské indikace.

Lze COVID-19 přenést ze ženy na její nenarozené, nebo novorozené dítě?

Stále nevíme, zda těhotná žena s COVID-19 může během těhotenství nebo porodu přenést virus na plod nebo dítě. K dnešnímu dni nebyl virus nalezen ve vzorcích plodové vody nebo mateřském mléce.

Zdroj: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Top