COVID diagnostika

Naše zařízení Cytognenetická laboratoř Brno je součástí systému laboratoří Státního zdravotnického ústavu, které oficiálně zajišťuje vyšetření vzorků pacientů s podezřením na infekci COVID 19. Covid19 vyšetření samoplátci.

COVID odběrové centrum Cytogenetická  laboratoř Brno – Veveří 39

Vyšetření pacientek na COVID 19

Naše zařízení Cytogenetická laboratoř Brno je součástí systému laboratoří Státního zdravotnického ústavu, které oficiálně zajišťuje vyšetření vzorků pacientů s podezřením na infekci COVID 19. Více o diagnostice tohoto onemocnění ..

Od 1.5.2020 je v našem zařízení zřízeno odběrové centrum pro diagnostiku tohoto onemocnění.

Na toto vyšetření je možné se registrovat vyplněním formuláře na adrese:

ev. telefonicky: 776 329 064 v době od 8:00 – 14:00 hod

 

Platba pro samoplátce je možná pouze v hotovosti při odběru.

 

Najdete nás na mapě odběrových center.

Odběrové místo  je umístěno ve dvorním traktu ulice Veveří 39, kde Vás bude očekávat odběrový pracovník. Nevstupujte prosím do zadní budovy. K odběru se  dostavte s rouškou a dodržujte odstupy 2m.

Více informací na www.cytogenetika.cz

Výsledky vyšetření k dispozici 12 hodin od odběru !!!!

korona test

Informace pro pacientky Centra prenatální diagnostiky:

Vzhledem k horšící se epdemiologické situaci prosíme přijďte na vyšetření bez doprovodu.  Můžete využít možnosti nahrávky celého vyšetření na DVD ev. nový USB disk

pacientky trpící respiračním onemocněním se musí přeobjednat na jiný termín

pacientky, které navštívily v posledních 2 týdnech některou z rizikových zemí www.mzcr.cz, nebo které byly v kontaktu s rizikovou osobou se musí přeobjednat na jiný termín

prosíme pacientky o příchod přesně dle termínu objednání

doporučujeme při vstupu do čekárny a během vyšetření používat vlastní ústenku či respirátor , ev. rukavice

od 1.5. je možné se již objednat na preventivní gynekologickou prohlídku

Diagnostika COVID-19

Průkaz virové RNA

k vyšetření je používána metoda polymerázové řetězové reakce (PCR, polymerase chain reaction).

Zásady správného odběru :

Při odběru materiálu je potřeba odebrat vzorek ze zadní části nosní dutiny, nad měkkým patrem. Výtěr je proto provést co nejhlouběji z nosní dutiny. Při špatné technice odběru klesá významně pravděpodobnost záchytu viru.

Rovněž je nevhodné provádět odběr z ústní dutiny a nikoli nosem. Výtěr nosohltanu prokazuje přítomnost či nepřítomnost viru v nosní dutině, nicméně nevylučuje přítomnost viru v plicích, nebo v krevním oběhu.

Pozitivní nález je nutno chápat jako průkaz virové RNA v odebraném vzorku. Je-li současně přítomna i akutní infekce, je virus příčinou tohoto onemocnění. U osoby, která nemá projevy nemoci, se může jednat o onemocnění bez klinických příznaků, nebo jde o pozůstatek již prodělané infekce. Test je schopen zachytit i viry mrtvé nebo dokonce rozpadlé.

Negativní výsledek PCR při správně provedeném odběru prokazuje, že vyšetřovaná osoba nemá přítomen virus v nosní dutině. Negativní výsledek PCR znamená, že osoba není a nebude infekční po dobu 48 hodin od provedení testu.

Jiné možnosti diagnostiky :

Průkaz virového antigenu je jednoduchý orientační test, využitelný v ambulantní praxi. Výsledek je k dispozici během několika minut. Principem testu je průkaz virového antigenu ve vyšetřovaném materiálu. Test je levný, ale málo citlivý, takže se hodí jen při infekci s velkou produkcí viru.

Sérologické testy  stanovují hladiny IgM a IgG protilátek; Podle jejich poměru lze odlišit akutní infekci od již prodělané infekce.

Problém této metody je v tom, že pokud infekce proběhne jen jako lehká, bude tvorba protilátek omezena na třídu IgA a IgG, anebo se při lehkém průběhu nemusí protilátky vytvořit vůbec.

I u závažných infekcí se protilátky začínají tvořit až po 10-14 dnech trvání nemoci. Sérologické testy nejsou tedy vhodné pro časnou diagnostiku nemoci.

Diagnostika COVID-19 není snadná a někdy nejsou výsledky testu jednoznačné.

Ochrana před infekcí

Možnosti ochrany

Jak je možné se chránit před infekcí ?

Covid 19 patří do skupiny respirační viry. Závažný průběh onemocnění způsobí až při vysoké koncentraci viru. V současné době již patrně nelze počítat s kompletním vymizením viru z populace.

Základní pravidla ochrany:

pravidelné mytí a desinfekce rukou po návratu domů

při pobytu v prostoru s větším množstvím lidí používat roušku, nebo respirátor.

udržovat si dobrou fyzickou kondici

Opatření omezující šíření nákazy:

omezit kontakt s jinými lidmi

při odchodu z domu používat roušku

smrkat do papírových kapesníků

kýchat do rukávu

při příznacích respirační infekce omezit kontakt s jinými lidmi

Ceník

>
VýkonCena
Celková cena testu COVID 191500.-Kč
Individuální odběr v místě bydliště (příplatek)500,-Kč
Rychlotest protilátek IgM, IgG COVID 19500,-Kč

FAQ – COVID 19

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí. U lidí je známo, že několik koronavirů způsobujících respirační  infekce-  od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom  (MERS), nebo těžký akutní respirační syndrom (SARS). Poslední objevený koronavirus způsobuje onemocnění  COVID-19.

Jaké jsou příznaky COVID-19?

Mezi nejčastější příznaky přípravku COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou mít bolesti a bolesti,   rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale nemají  žádné příznaky a cítí se dobře. Většina lidí (asi 80%) se zotavuje z nemoci, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně 1 ze 6 lidí, kteří onemocn u COVID-19, vážně onemocní  a mají dechové  problémy. Starší lidé a lidé s dalšími   zdravotními  problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy, nebo cukrovku mají těžší průběh onemocnění .

Jak se šíří COVID-19?

Nemoc se šíří  prostřednictvím kapénkové  infekce z nosu nebo úst.  Tyto kapénky dopadají na předměty a povrchy kolem osoby. Ostatní lidé potom onemocní  dotykem s těmito  předměty a  poté dotykem očí, nosu nebo úst. Lidé se také mohou nakazit  pokud vdechnou kapénky od osoby,  která  je vykašlala  nebo vydechla .

Z tohoto  důvodu  je důležité   udržovat vzdálenost více jak  1 metr od nemocné osoby.

Lze se nakazit CoVID-19 od člověka, který nemá žádné příznaky?

Hlavním způsobem  šíření   je kapénková infekce při kašli.  Riziko nákazy COVID-19 od někoho, kdo nemá žádné příznaky  je   nízké..

Co mohu udělat, abych se uchránil a zabránil šíření nemoci?

Ochranná opatření:

Můžete snížit riziko  infekce nebo šíření COVID-19 těmito  několika jednoduchými  opatřeními:
– Rovnoměrně a důkladně si umývejte ruce roztokem s alkoholem, nebo  mýdlem a vodou.

– Udržujte vzdálenost nejméně  1 metr od kohokoliv,  kdo kašle nebo kýchá. Když někdo kašle nebo kýchá,  vylučujuje  malé kapénky   které mohou obsahovat virus.

– Nedotýkejte se očí, nosu a úst.

– Ujistěte se, že vy a lidé kolem vás dodržujete správnou respirační hygienu. To znamená zakrývání úst a nosu ohnutým loktem,  nebo tkání při kašlání nebo kýchání.

– Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pokud máte horečku, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc a zavolejte předem.

Jak dlouho virus přežije na povrchu předmětů ?

Není jisté, jak dlouho virus, který způsobuje COVID-19, přežije na površích, ale zdá se, že se chová jako jiné koronaviry. Studie naznačují, že koronaviry (včetně předběžných informací o viru COVID-19) mohou na povrchu přetrvávat několik hodin,  nebo i  několik dní.

Pokud si myslíte, že může být povrch infikován, očistěte ho jednoduchým dezinfekčním prostředkem. Očistěte si ruce otíráním rukou na bázi alkoholu nebo je umyjte mýdlem a vodou. Nedotýkejte se očí, úst nebo nosu.

Jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku COVID-19 ?

V současné době probíhá výzkum, jehož cílem je zjistit důsledky  infekce COVID 19 na těhotné. Údaje jsou zatím omezené, ale v současné době neexistuje důkaz, že by jim hrozilo vyšší riziko vážnějšího  onemocnění  jak u běžné populace.

Vzhledem ke změnám v jejich těle a imunitním systému víme, že těhotné ženy jsou častěji  postiženy některými respiračními infekcemi. Je proto důležité, aby dodržovali preventivní opatření  a informovali svého lékaře  o možných  příznacích  (včetně horečky, kašle nebo potíží s dýcháním).

WHO bude nadále revidovat a aktualizovat své informace a rady, jakmile bude k dispozici více informací.

Měly by být těhotné ženy testovány na COVID-19?

Dle doporučení WHO by těhotné  ženy se symptomy COVID-19  měly být testovány  přednostně.

Je nutný u těhotné ženy s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 porod cisařským řezem?

Ne. Dle WHO by porod  císařskám  řezem měl být prováděn  jen z lékařské indikace.

Lze COVID-19 přenést ze ženy na její nenarozené, nebo novorozené dítě?

Stále nevíme, zda těhotná žena s COVID-19 může během těhotenství nebo porodu přenést virus na plod nebo dítě. K dnešnímu dni nebyl virus nalezen ve vzorcích plodové vody nebo mateřském mléce.

Zdroj: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Top